обучение на куче 
Обучение на Кучета Училище за кучета Книга Дресировка на кучета Дресиране на куче

Всичко за 

обучение на куче

 

Обучение на овчарски кучета за пастирска служба

Съвет ! Ако отглеждате животни и не искате да храните вълци, чакали и крадци, хранете и обучете за пастирска служба собственото си овчарско куче !

обучение на куче обучение на кучета дресировка на куче дресиране на куче

Добре обученото овчарско куче е безценен и незаменим помощник ! В нередки случаи, може да спаси и Вашия живот !

А ето, и кратка извадка от съдържанието на тази част :

Глава ХІІІ

ОБУЧЕНИЕ НА ОВЧАРСКИ КУЧЕТА

Използването на специално обучени кучета в помощ на пастирите и овчарите облекчава значително техният труд и дава възможност да бъдат ефективно контролирани и охранявани голям брой животни. За тази цел кучетата се обучават да:;

1.Подкарват (подгонват) към стадото изостаналите животни ;

2.Издирват загубилите се животни ;

3.Спират стадото, да го събират по-нагъсто, да променят скоростта и посоката на движение ;

4.Не допускат навлизане на стадото в забранени за паша места ;

5.Вкарват стадото в егрека и да го изкарват на паша ;

6.Пазят стадото от вълци, чакали и други хищници като предупреждават с лай за тяхното приближаване и в отделни случаи да влизат в схватки с тях ;

7. Охраняват кошарите, оборите и егреците на добитъка.

Подготовката на кучето се провежда при стадото, където трябва да бъде държано през целия период на пашата. Работата на кучето при стадото ще бъде ефективна само тогава, когато в резултат от подготовката му цялото стадо привикне към неговите действия и на свой ред се подчинява на тях.

Подготовката на кучето се състои в изработването на навици по основните и специални прийоми на обучението.

От основните прийоми на обучение, застъпени в общата дресура с особено голямо значение е повикването на кучето (с команда “Ела тук!”) от неговото свободно състояние и прекратяването на това му състояние и нежеланите действия по команди на пастира.

Точното, бързото и безотказното изпълнение на тези прийоми лежи в основата на правилното използване на кучето във всички случаи при работа със стадото

Специалните прийоми са :

1. Подкарване на изостанали животни към стадото при команда “Гони!” ;

2. Търсене на загубилите се животни при команда “Търси!” ;

3. Изравняване (подравняване) на стадото в тил, фланг и фронт, завиване и сдържане на стадото от навлизане в забранени места по команда “Напред!” ;

4. Сгъстяване и спиране на стадото при команда “Кръгом!” ;

5. Облайване на приближаващи се към стадото хищници и влизане в схватка с промъкналите се от тях

6 .Развитие на злоба и недоверие към чужди хора при охрана на кошарите, оборите и откритите егреци

Управлението на кучето по време на работата му при пасенето на стадото се осъществява, чрез използването на посочените команди в различни съчетания в зависимост от положението на стадото и намеренията на пастира.

Продължава ..................

Целият текст на тази част, може да прочетете в печатния вариант на книгата която, е богато илюстрована, съдържа повече от 38 снимки, рисунки, графики и схеми !

С тази книга ще сбъднете Вашите мечти !

Тя е написана изключително ясно и като начин на изразяване и поднасяне на информацията и хронологически

Като стъпки в обучението на кучето е съвършенно подредена: абсолютно пълна по обем, не поражда никакви двусмислия, всяко едно изречение е добре обмислено, схемите , рисунките и илюстрациите са на точните места, добре свързани с текста;

Съдържание на цялата книга
Първа част
Теория и практика на дресировката
Основни методи за обучението на кучето
Основни правила на дресировката
Втора част - Обща дресура

Обучение на куче

 за привикване към дресьора

Обучение на куче

 за приемане и свикване с определеното му име

Обучение на кучета

 за създаване на строги хигиеннни навици

Обучение на кучета

 за привикване към нашийник и повод

Обучение на куче

 за привикване към намордник

Повикване на кучето - команда - "Ела тук"

Обучение на куче

 за отиване и оставане на определеното за него място - команда - "На място"

Обучение на кучета

 за заемане нормален стоеж - команда "Стой"

Обучение на кучета

 за прекратяване на нежеланите действия - команда - " Не"

Водене на кучето - команда "До мен"
Водене на кучето от велосипедист
Водене на кучето от скиор
Свободно състояние на кучето - команда  "Играй"

Обучение на куче

 да заема седнало положение - команда "Седни"

Обучение на кучета

 да заемат легнало положение- команда "Легни"

Трета част - Специални служебни дресури
Лаене - команда  - " Глас "
Пълзене на кучето - команда - " Пълзи "

Обучение на куче

 за преодоляване на препяствия

Обучение на куче

 да избира вещи по техния мирис

Донасяне или известяване за местонахождението на апортировъчни предмети

Обучение на кучета

 да плуват

Обучение на куче

 да носи самар

Приучване на кучета на спокойно отношение към изстрели

Обучение на куче

 за охранителни служби

Общи положения

Обучение на куче

 за развитие на злоба и недоверие към непознати хора - команда "Дръж"

Обучение на кучета

 за отказ от храна давана от непознати или хвърлена на земята

Обучение на куче

 за известяване за приближаване на непознати команда " Пази "

Обучение на куче

 да задържа лая

Обучение на куче

 за безразлично отношение към състава на охраната

Обучение на кучета

 за работа в патрул

Обучение на куче

 за свободно и несвободно охраняване на обекти

Общи положения

Обучение на кучета

 за развитие на злоба и недоверие към непознати хора - команда "Дръж"

Обучение на куче

 за отказ от храна давана от непознати или хвърлена на земята

Обучение на кучета

 за несвободно охраняване

Охрана на обекта в отсъствие на дресьора  -   команда" Пази"
Безразлично отношение на кучето към състава на охраната
Особености на подготовката за свободно охраняване
Проверка на бдителноста на кучето
Условия за използване на кучетата за охрана
Претърсване на местности

Обучение на кучета

 за пастирска служба

Обучение на спасителни кучета
Подбор и изисквания към кучетата
Породи и възраст
Отглеждане (гледане) на кучетата

Начално 

обучение на куче

Първи етап - обща подготовка

Втори етап - профилиращо  

обучение на кучета

Привикване към специалната екипировка
Преодоляване на препятствия
Спокойно отношение към изстрели и взривове
Привикване към различни видове транспортни средства

Специалното  

обучение на кучето

Миризми и фактори, влияещи на разпростанението и улавянето им от кучето
Изход на миризмата на повърхноста
Дифузия и конвекция
Пренасяне на миризмите от вятъра
Други метероологични фактори
Други фактори, влияещи върху улавянето на миризмите от кучето

Обучение на кучета

 да избират вещи по мирис, да откриват и известяват за местонахождението на апортировъчни предмети

Райони на занятията
Организация на занятията
Методика на провеждане на занятията
Усложняване на занятията
Задимяване на участъка
Планинска подготовка
Увеличаване дълбочината на зараване- повишаване на степента на подготвеност

Проверовъчни занятия при 

обучение на кучета

Основни правила на обучението на спасителни кучета
Организация и тактика на спасителните работи
Тактически план
Начини на търсене
Методика и техника
Търсене в коридор
Разбор
Мерки за безопасност
Особености на работа в планините
Основни правила на работа със спасителното куче

Обучение на куче

 за откриване на определени вещества по техния мирис

Обучение на кучета за търсене на трюфели

Четвърта част - Развлекателни дресури

Обучение на кучето

 за скачане върху стойка

Обучение на кучето

 за скачане през обръч

Обучение на кучето

 за скачане на въже

Качване и слизане по стълба, ходене по греда
Бягане в кръг
Стоеж и ходене на задни лапи
Покланяне
Здрависване
Изсушаване
Кимане с глава
Баскетбол
Футбол
Вместо епилог

Поръчай книгата сега

3
отзиви читатели цялата книга обучение на кучета общо обучение на куче основни команди цялото меню обучение на кучета охрана обучение на куче за пастирска служба обучение спасителни кучета обучение на кучето за цирка обучение на кучета за трюфели кучета за трюфели още отговори стани богат още за трюфелите как намерих трюфели в България кой и къде изкупува трюфели обучение на куче за лов на лъвове и мечки обучение на кучета за борба с вражески кучета Контакти с нас Поръчай книгата

Цялата книга Обучение на куче Общо Обучение на кучета Всичко за обучение на кучета Дресировка на овчарски кучета Дресировка на спасителни кучета

Обучение на куче за цирка Дресировка на кучета за лов на трюфели Стани богат - прочети повече за трюфелите Контакти с нас Поръчай книгата

 Прочетете още от книгата !

Теория и практика на дресировката Основни методи за обучение на куче Основни правила на дресировката Обучение на куче за привикване към дресьора Обучение на куче за създаване на строги хигиенни навици Обучение на куче за привикване към нашийник и повод Обучение на куче за привикване към намордник

Поръчай книгата сега

© 2006. Всички права запазени  Дизайн и поддръжка
Петър Богданов www.vsi4ko.net Обратно към върха на страницата
3