обучение на куче 
Обучение на Кучета Училище за кучета Книга Дресировка на кучета Дресиране на куче

Всичко за 

обучение на куче

 

Основни правила на 

обучение на кучета

Глава ІІІ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА ДРЕСИРОВКАТА

Най-важната предпоставка за успешното обучение, това е преди всичко любовта към кучето .

Важни са сащо така неговото редовно и пълноценно хранене и поене, наличието на подходящо място за обучение и отделянето на достатъчно време за това.

Обучението на кучето става последователно като първоначално се усвояват простите, елементални упражнения. Едва, когато те бъдат напълно овладяни се пристъпва към по-сложни.

На първоначалния етап, при усвояване на отделния прийом се цели неговото изпълнение и то веднага се поощрява с даване на лакомство, придружено с погалване и похвала.

Щом като кучето започне да изпълнява прийома при всяко подаване на команда, започва следващият етап от усвояването на прийома, при който допуснатите грешки и неточности при изпълнението се наказват в зависимост от характера на кучето с корекция или с умерена болка и корекция, като лакомството, придружено с погалване и похвала, вече се дава след правилно изпълнение

След трайното и безотказно изпълнение на прийома само по жест, при всякакви условия и странични дразнители, за поощрение вече може да се използва само погалването и похвалата

Въобще всяко определено действие и поведение на кучето, което е желано се поощрява с лакомство, погалване или похвала.

Ако пък е нежелано, то се санкционира със строга забележка, придружена с умерена болка, чиято сила е в зависимост от характера на кучето и степента на провинение.

Особено важно е намесата да бъде своевременна, да съвпада по време с извършването на желаното или нежеланото действие.

Кучето не знае кое е правилно или неправилно и всяко закъсняло наказание или поощрение е напълно безмислено и често има напълно обратен, отрицателен ефект

В началото, всяко упражнение трябва да бъде извършвано без отклоняващи вниманието външни въздействия, затова първоначалната дресировка се провежда на тихо и спокойно място, далеч от каквито и да било дразнители.

По-нататък при добро усвояване и правилно изпълнение на прийома по звукова команда тя започва да се съчетава в подаването на оптичен сигнал –определен жест.

След като кучето започва да изпълнява безотказно прийома само при подаването на жеста, се пристъпва към последния етап от дресировката

За затвърждаването и укрепването на изработения условен рефлекс обучението се провежда при постепенно усложнявана и променяща се обстановка като се търсят странични дразнители и дори те се предизвикват изкуствено – напр.: преминаващи хора, животни, автомобили, стрелба и пр..

Също така се сменя времето и мястото на обучението, в противен случай кучето може да свикне да изпълнява дадена команда само на определено място и време.

Променя се и последователността на подаваните команди, за да НE се изгражда у кучето навик да ги изпълнява само в определен ред или при подаване на първа команда без нужда и без да му е заповядано да изпълнява и останалите.

При изпълнение на тези изисквания изработеният условен рефлекс става стабилен и траен и кучето се приучава да изпълнява безотказно само по жест отделните прийоми при всякакви външни условия и странични дразнители.

Критерият за доброто обучение на кучето е неговото ръководене само с жестове

Продължава ..................

Целият текст на тази част, може да прочетете в печатния вариант на книгата която, е богато илюстрована, съдържа повече от 38 снимки, рисунки, графики и схеми !

С тази книга ще сбъднете Вашите мечти !

Тя е написана изключително ясно и като начин на изразяване и поднасяне на информацията и хронологически

Като стъпки в обучението на кучето е съвършенно подредена: абсолютно пълна по обем, не поражда никакви двусмислия, всяко едно изречение е добре обмислено, схемите , рисунките и илюстрациите са на точните места, добре свързани с текста;

Съдържание на цялата книга
Първа част
Теория и практика на дресировката
Основни методи за обучението на кучето
Основни правила на дресировката
Втора част - Обща дресура

Обучение на куче

 за привикване към дресьора

Обучение на куче

 за приемане и свикване с определеното му име

Обучение на кучета

 за създаване на строги хигиеннни навици

Обучение на кучета

 за привикване към нашийник и повод

Обучение на куче

 за привикване към намордник

Повикване на кучето - команда - "Ела тук"

Обучение на куче

 за отиване и оставане на определеното за него място - команда - "На място"

Обучение на кучета

 за заемане нормален стоеж - команда "Стой"

Обучение на кучета

 за прекратяване на нежеланите действия - команда - " Не"

Водене на кучето - команда "До мен"
Водене на кучето от велосипедист
Водене на кучето от скиор
Свободно състояние на кучето - команда  "Играй"

Обучение на куче

 да заема седнало положение - команда "Седни"

Обучение на кучета

 да заемат легнало положение- команда "Легни"

Трета част - Специални служебни дресури
Лаене - команда  - " Глас "
Пълзене на кучето - команда - " Пълзи "

Обучение на куче

 за преодоляване на препяствия

Обучение на куче

 да избира вещи по техния мирис

Донасяне или известяване за местонахождението на апортировъчни предмети

Обучение на кучета

 да плуват

Обучение на куче

 да носи самар

Приучване на кучета на спокойно отношение към изстрели

Обучение на куче

 за охранителни служби

Общи положения

Обучение на куче

 за развитие на злоба и недоверие към непознати хора - команда "Дръж"

Обучение на кучета

 за отказ от храна давана от непознати или хвърлена на земята

Обучение на куче

 за известяване за приближаване на непознати команда " Пази "

Обучение на куче

 да задържа лая

Обучение на куче

 за безразлично отношение към състава на охраната

Обучение на кучета

 за работа в патрул

Обучение на куче

 за свободно и несвободно охраняване на обекти

Общи положения

Обучение на кучета

 за развитие на злоба и недоверие към непознати хора - команда "Дръж"

Обучение на куче

 за отказ от храна давана от непознати или хвърлена на земята

Обучение на кучета

 за несвободно охраняване

Охрана на обекта в отсъствие на дресьора  -   команда" Пази"
Безразлично отношение на кучето към състава на охраната
Особености на подготовката за свободно охраняване
Проверка на бдителноста на кучето
Условия за използване на кучетата за охрана
Претърсване на местности

Обучение на кучета

 за пастирска служба

Обучение на спасителни кучета
Подбор и изисквания към кучетата
Породи и възраст
Отглеждане (гледане) на кучетата

Начално 

обучение на куче

Първи етап - обща подготовка

Втори етап - профилиращо  

обучение на кучета

Привикване към специалната екипировка
Преодоляване на препятствия
Спокойно отношение към изстрели и взривове
Привикване към различни видове транспортни средства

Специалното  

обучение на кучето

Миризми и фактори, влияещи на разпростанението и улавянето им от кучето
Изход на миризмата на повърхноста
Дифузия и конвекция
Пренасяне на миризмите от вятъра
Други метероологични фактори
Други фактори, влияещи върху улавянето на миризмите от кучето

Обучение на кучета

 да избират вещи по мирис, да откриват и известяват за местонахождението на апортировъчни предмети

Райони на занятията
Организация на занятията
Методика на провеждане на занятията
Усложняване на занятията
Задимяване на участъка
Планинска подготовка
Увеличаване дълбочината на зараване- повишаване на степента на подготвеност

Проверовъчни занятия при 

обучение на кучета

Основни правила на обучението на спасителни кучета
Организация и тактика на спасителните работи
Тактически план
Начини на търсене
Методика и техника
Търсене в коридор
Разбор
Мерки за безопасност
Особености на работа в планините
Основни правила на работа със спасителното куче

Обучение на куче

 за откриване на определени вещества по техния мирис

Обучение на кучета за търсене на трюфели

Четвърта част - Развлекателни дресури

Обучение на кучето

 за скачане върху стойка

Обучение на кучето

 за скачане през обръч

Обучение на кучето

 за скачане на въже

Качване и слизане по стълба, ходене по греда
Бягане в кръг
Стоеж и ходене на задни лапи
Покланяне
Здрависване
Изсушаване
Кимане с глава
Баскетбол
Футбол
Вместо епилог

Поръчай книгата сега

3
отзиви читатели цялата книга обучение на кучета общо обучение на куче основни команди цялото меню обучение на кучета охрана обучение на куче за пастирска служба обучение спасителни кучета обучение на кучето за цирка обучение на кучета за трюфели кучета за трюфели още отговори стани богат още за трюфелите как намерих трюфели в България кой и къде изкупува трюфели обучение на куче за лов на лъвове и мечки обучение на кучета за борба с вражески кучета Контакти с нас Поръчай книгата

Цялата книга Обучение на куче Общо Обучение на куче Всичко за обучение на куче Обучение на овчарски кучета Обучение на спасителни кучета

Обучение на куче за цирка Обучение на куче за трюфели Стани богат - прочети повече за трюфелите Контакти с нас Поръчай книгата

 Прочетете още от книгата !

Теория и практика на дресировката Основни методи за обучение на куче Основни правила на дресировката Обучение на куче за привикване към дресьора Обучение на куче за създаване на строги хигиенни навици Обучение на куче за привикване към нашийник и повод Обучение на куче за привикване към намордник

Поръчай книгата сега

© 2006. Всички права запазени  Дизайн и поддръжка
Петър Богданов www.vsi4ko.net Обратно към върха на страницата
3